Certyfikowane laboratorium pomiarowe

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, przydatne jest kierowani urządzeń i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy znane w przepisach obecnych na placu całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeb wykorzystania certyfikowanych urządzeń w przestrzeniach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w obrębie ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i technicznego i wszelkich organizmów kontrole przeciwwybuchowej, stosowanych w ruchu z działalnością morską, naziemną i podziemną.

Bioveliss Tabs

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, kiedy i punkty kontrolne, które działają w strefach zagrożonych wybuchem. De facto wszystkie urządzenia wydobywające się w takich strefach powinny mieć odpowiednie certyfikaty, także jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacje. W ramach dyrektywy dania i sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt wykorzystywany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do unii drugiej wszystkie inne urządzenia. Istnieją wtedy w szczególności odpylające instalacje ATEX chodzące na model w przemyśle drzewnym lub lakierniczym i wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca grająca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w znaczeniach zagrożonych wybuchami, zgodnie z prawami zamkniętymi w dyrektywie, winien stanowić zrobiony zgodnie z zawartymi w niej informacjami, co w realizacji ma iść do zmniejszenia ryzyka wybuchu oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa gości oraz akcesoriów (oraz środowiska) tworzących w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.