Kasa fiskalna novitus mala plus e instrukcja obslugi

Pomimo, iż potrzebę posiadania kasy fiskalnej novitus deon w realizacje gospodarczej obejmuje coraz większą rzeszę przedsiębiorców, wciąż są możliwe wedle obowiązujących przepisów zrezygnowania spośród ostatniego obowiązku.

Utrata uprawnienia do takiego zwolnienia, może działać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek stosowania tych urządzeń dotyczy między innymi podatników oferujących usługi z obszaru naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi połączone z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego oraz lekarzy. To kto tak rzeczywiście nie musi brać kasy fiskalnej? Między innymi działają one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do pewnych czynności. Podatnik wykonujący pracy zwolnione przedmiotowo nie wymaga ich patrzeć na kasie fiskalnej. Kto nie musi pamiętać kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z poziomu usług nadawczych, usług elektronicznych, usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w skórze naturalnej, usługi powiązane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi powiązane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z obróbką odpadów, usługi związane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, miejski i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, pomocy w zasięgu noclegów, usługi oferowane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi fizyczne i ubezpieczeniowe, wynajem oraz pomocy zarządzania nieruchomościami, usługi połączone z biegiem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi połączone z życiem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi dostarczane przez spółki i systemy eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wysoko wymienione, mogą również stosować ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Prawo do tego zdjęcia przysługuje ze względu na grupę sprzedaży podatnika. Jeśli obrót z działalności wymienionych pozostawał w zeszłym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może brać ze rozwiązania z kas dla całości sprzedaży.