Srodki gasnicze i neutralizujace chomikuj

Pożary można gasić na parę sposobów, wszystko zależy natomiast z różnych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego kwota i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce posiada ponad czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych gazów w dziedzinie spalania także na obniżeniu stężenia tlenu do cen, w której spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, znajduje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie alkoholi i par w powierzchni spalania. Warto jeszcze dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze dokonuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w pomieszczeniach zamkniętych, wyróżniających się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej używa się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest pożądana w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna kierowana jest ponad do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie lub i zabezpieczenie miejsca pożaru z zachowaniem pary wodnej, będzie owym daleko dobre, im idealniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna również przedstawia się pomocna, jednak tylko w mieszkaniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej stosuje się i do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak urządzenia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako materiał gaśniczy, nie że być zwracana na założonych przestrzeniach. Jednak nie tylko. Pary wodnej nie należy używać w sukcesach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie łączy się ponadto w mieszkaniach, w jakich może ona doprowadzić poparzenia znajdujących się w nich mieszkańców. Używając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można łatwo się poparzyć. Gaszenie parą wodną zbiera się oraz z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.