Unijna dyrektywa ied

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie wymagają być zrealizowane przez wszystkie produkty, jakie są dane do wykonania w strefach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z zasadą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, dawanych w danych krajach członkowskich organizowane są wymagania, które nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią stanowić inne z przepisami dyrektywny, ani nie może przychodzić do zaostrzenia wymagań wymuszonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została wprowadzona w utrzymanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, które jest uzależnione z użyciem dowolnego artykułu w rejonach, w jakich może być atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy dany produkt podlega ocenie zgodzie z zasadami atex a za dostosowanie danego artykułu do aktualnych reguł. Atest atex jest chciany w przypadku produktów, jakie widzą się w okolicy zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem istnieje wtedy dziedzinę, gdzie przygotowuje się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w wymieszaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do szkoły takich substancji uznaje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Mogą wówczas stanowić np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu myśli w sukcesie, jak duża porcja energii wychodząca z skutecznego źródła zapłonu dochodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przychodzi do wybuchu, który ma istotne zagrożenie dla rośnięcia a zdrowia ludzkiego.