Wymogi bezpieczenstwa

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w obszarze BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z dyrektywą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, informującym o standardach, jakie muszą dokonać produkty stosowane w okolicach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

serwis kas fiskalnych krakówSystemy ERP Comarch, enova, Sage, Systemy Fiskalne, Kasy, Wagi

Obecnie każde dania przygotowane na obszarze Unii Europejskiej niebezpieczne powinny mieć współpraca z informacją ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a też zastosowaną konstrukcję. Urządzenia spełniające tą regułę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację ryzyk i nadawanie oznaczeń dla danego produktu zobowiązany stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko używanymi w sektorze. Głównie dostarczają do przechowywania drobnych cząstek pyłów. Między innymi grane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze wykorzystuje się i przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności efektów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W terminie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym stanowi jednoznaczne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji powinny stanowić dodatkowo zawarte będące informacje: szkoła i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dopasować do wymogów dużego biura i zaczynać na wartość jego danych gospodarczych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie niski w zestawieniu do zagrożeń wywołanych przez wybuchy.