Zaburzenia psychiczne zapytaj

Cyklotymia jest wybierana, jako małe zaburzenie psychiczne, określane również jako stan depresyjny, który zawsze ciągle nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość dużo się z siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skupimy się na określonym zaprezentowaniu, czym jest wprowadzona anomalia psychiczna. Zaczynając a z początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Że istnieć czynnikiem idącym do powstania choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej stwierdzenie jest możliwe zawsze w wczesnej i trzeciej fazie bycia człowieka, ogranicza się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu i kieruje do dużej destabilizacji w byciu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna zostać natychmiast poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie wtedy stricte leczenie farmakologiczne, zbliżone do sposobu działania depresji, bowiem podawane leki będą stanowiły głównie zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem działania będzie psychoterapia.

Fazy Zachorowanie na cyklotymię ukazuje się uciążliwymi zmianami nastroju. Ważna ją rozłożyć na dwie fazy:

Faza subdepresji, na którą podają się: abulia, czyli problem z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i punkty z uwagą, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku oraz minusa wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne wiedz i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry humor, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i ograniczone zapotrzebowanie na odpoczynek, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności racjonalnego myślenia, kłopoty z kolekcją uwagi, siła i wrogość, poczucie mocy i entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Choroba ta zawsze pojawia się u osób, które narzekają na dwubiegunowość. Gra tym wpływ są oraz takie składniki jak wielki stopień kortyzolu, niski poziom serotoniny, kiedy również jeszcze stresujące sytuacje. Też dużo szeroki nacisk są również wykształcenie i środowisko, w której przebywają potencjalnie chorujące osoby.